JUDr. Jan Mach
Advokát v Praze 1, Vodičkova 33/709, (mach.jan@email.cz; jan.mach@ktlegal.cz)

 

Ředitel právní kanceláře České lékařské komory, právník Asociace klinických psychologů ČR, Asociace klinických logopedů ČR, Unie fyzioterapeutů, České ortodontické společnosti, člen právního kolegia ministra zdravotnictví, lektor Justiční akademie. Místopředseda Společnosti medicínského práva České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. V minulosti poradce dvou ministrů zdravotnictví a člen právního kolegia ministra zdravotnictví. odborný asistent oboru Vyučuje medicínské právo na 1. lékařské fakultě UK a v Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví.


Autor knih Lékař a právo (2010). Medicína a právo (2006), Právnické perličky (2008), Manželská a rodinná trápení (2008), odborné publikace Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví ll – Odpovědnost ve zdravotnictví (2011), Medicínské právo – co a jak (2015) spoluautor řady dalších odborných právnických publikací.

Poskytuje právní služby lékařským a zdravotnickým organizacím, poskytovatelům zdravotních služeb i obchodním společnostem. Preferována je trvalá spolupráce s organizací či obchodní firmou za předem dohodnutou odměnu a komplexní péče o klienta při vyřizování všech jeho právních záležitostí, včetně upozornění na nové právní předpisy a způsob jejich aplikace v podmínkách klienta. Úspěšné bylo právní zastoupení skupiny senátorů Senátu Parlamentu ČR ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona o zdravotních službách – Ústavní soud nálezem ze dne 27. listopadu 2012 sp. zn. Pl 1/12 návrhu vyhověl, zrušil tzv. přeregistrace soukromých lékařů a některá další ustanovení zákona o zdravotních službách.

Spolupracující advokáti:
JUDr. Jiří Kovanda
Mgr. Eva Tykalová
JUDr. Michaela Burdová
Mgr. Aleš Buriánek
Mgr. MUDr. Dagmar Záleská


Další informace na www.zdravotnicke-pravo.cz

 
Kontaktní formulář

  Pole označená * jsou povinná
  Jméno:
  Telefon:
*  E-mail:
*  Text:

   
advokát Praha 1 JUDr. Jan Mach

Advokát Praha 1